نقشه ی سایت
چهارشنبه  06  بهمن  1400

مدیریت ارزیابی و نظارت آموزشی

- ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی

- مستند سازی فعالیت ها با تکیه بر تجزیه و تحلیل آماری

- بازنگری دستورالعمل های مرتبط با امور هیأت علمی ( ارزشیابی ، ترفيع ، پايه هاي تشويقي ، انتخاب استاد نمونه و ... )

- انجام امور مرتبط با هيأت علمي نظير احتساب سنوات خدمت پيماني ، فرصت مطالعاتي ، استخدام پيماني ، تبديل وضعيت استخدامي ، ارتقاء مرتبه و ...

- برگزاري كارگاههاي آموزشي

- ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به اعضاي هيأت علمي

- مديريت فرايند ترفيع اعضاي هيأت علمي

- كنترل و بررسي پرونده ترفيع در هماهنگي با دانشكده ها و تشكيل جلسات شوراي ترفيع

- نگهداري سوابق ترفيع و به روز نمودن اطلاعات در سيستم مربوطه

- مديريت فرايند اعطاء پايه تشويقي اعضاي هيأت علمي

- مديريت فرايند مستمر ارزشيابي كيفيت آموزشي اعضاء هيأت علمي دانشگاه

- برنامه ريزي و مديريت انتخاب استاد نمونه دانشگاه

- برنامه ريزي و برگزاري مراسم گراميداشت روز استاد

فایل های مورد نیاز

دریافت فایل عنوان
فرم های پایه سالیانه
آئین نامه ارتقاء
جداول ارتقاء
جداول ارتقاء (جدید)
صورتجلسه کميته منتخب ترفيعات پايه سالانه مجتمع دانشگاهي
صورتجلسه کميته منتخب ترفيعات پايه سالانه مجتمع دانشگاهي
فرم كليات گزارش پروژه
فرم كليات گزارش پروژه
فرم حق التدریس هیات علمی
فرم حق التدریس هیات علمی
فرم ارزیابی
فرم حق التدریس اساتید مدعو
فرم حق التدریس اساتید مدعو
فرم برنامه هفتگی اساتید
کاربرگ دریافت اطلاعات استاد جدید
بخشنامه 98727 درخصوص ابلاغ آیین نامه جدید ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی(2)
آئين نامه موسسات آموزشي
آئين نامه موسسات پژوهشي
دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحانات پایان ترم

 

تعداد بازدید کل : 20025303
تعداد بازدید امروز: 1827
بازدید دیروز : 3161
تعداد افراد آنلاین: 32