نقشه ی سایت
چهارشنبه  06  بهمن  1400

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

فرم ها و دستورالعمل های دانشگاه صنعتی مالک اشتر

در این بخش می توانید آئین نامه ها ، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز را دریافت کنید

دکتری

 

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی - سال 95

 

آیین نامه دکتری پژوهش محور - سال 93

 

آیین نامه دوره های دکتری- سال 89

 

دستورالعمل اجرایی دکتری پژوهش محور-92

 

فرم های دکتری پژوهش محور

 

فرم کمیسیون موارد خاص دکتری پژوهش محور

 

دستورالعمل اجرایی دکتری آموزشی پژوهشی-92

 

فرم های دکتری آموزشی پژوهشی

 

فرم کمیسیون موارد خاص دکتری آموزشی پژوهشی

 

 

فرم اطلاعات رساله

 

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

 

فرم تعیین استاد راهنما (مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر)

 

 

شیوه نامه تدوین رساله دکتری

 

نمره آزمون زبان دوره دکتری

 

 

کاربرگ تایید صحافی توسط کتابخانه مرکزی  
سامانه مرجع دهی در پایان نامه ها / رساله های دانشجویی و دستورالعمل مربوطه  
تعیین سطح طبقه بندی پایان نامه / رساله
فرم کمیسیون پزشکی  
 

کارشناسی ارشد

 

آیین نامه کارشناسی ارشد- سال 94

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد دانشجویان 94

 

آیین نامه کارشناسی ارشد- سال 88

 

دستورالعمل جدید اخذ پایان نامه- بهمن 92

 

پروپوزال

فرم تعیین استاد راهنما (مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر)

 

 

شیوه نگارش پایان نامه

 

فرم  کمیسیون  موارد خاص-کارشناسی ارشد

فرم اطلاعات پايان نامه

 

فرم های مربوط به اخذ و دفاع از پايان نامه
 
خلاصه ای از قوانین ابلاغی، مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی و راهبری دانشگاه درخصوص مقطع کارشناسی ارشد - شهریورماه 1393
 
کاربرگ تایید صحافی توسط کتابخانه مرکزی  
آیین نامه کمسیون موارد خاص  
فرم کمسیون موارد خاص وزارت علوم  
سامانه مرجع دهی در پایان نامه ها / رساله های دانشجویی و دستورالعمل مربوطه  
تعیین سطح طبقه بندی پایان نامه / رساله
فرم کمیسیون پزشکی  
 

 

تعداد بازدید کل : 20025020
تعداد بازدید امروز: 1544
بازدید دیروز : 3161
تعداد افراد آنلاین: 24