نقشه ی سایت
پنجشنبه  29  مهر  1400

لیست کتب چاپ شده

 لیست کتب چاپ شده مجتمع مواد و فناوریهای ساخت

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

سال چاپ

1

مقدمه ای برتئوری آنالیز مودال

تألیف و  ترجمه

 1384

2

آلیاژهای غیر آهنی

ترجمه

1384

3 مقدمه ای بر اصول طراحی موشکهای ماهواره بر تألیف 1385
4 تحلیل سازه های پیشرفته هوافضا تألیف 1386
5 اصول فرآوری لیتیم،سیلیسیم وآلیاژهای آن تألیف 1385
6 اصول و مبانی فناوری SOL GEL تألیف 1386
7 مروری بر نانوذرات (فلزی- سرامیکی) تألیف 1386
8 طراحی سیستم های کنترلی با استفاده از نرم افزار مطلب هفت تألیف 1385
9 مقدمه ای بر فلزات و آلیاژهای هوایی تألیف 1387
10 مواد پیشرفته در صنایع هوایی تألیف

1388

تحویل 89

 

11 فرآوی غیر تعادلی مواد ترجمه

1388

تحویل 89

 

12 فرایندهای پرانرژی در مهندسی سطح تألیف

1388

تحویل 89

 

 

 

لیست کتب نانویی مجتمع مواد و فناوریهای ساخت

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

سال چاپ

1

نانو لوله های کربنی

تألیف

 

دردست چاپ

2

مروری بر نانوذرات (فلزی- سرامیکی)

تألیف

1386

 

تصویر جلد کتب چاپ شده مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت

 

 

تعداد بازدید کل : 19373519
تعداد بازدید امروز: 5266
بازدید دیروز : 17088
تعداد افراد آنلاین: 53