نقشه ی سایت
پنجشنبه  29  مهر  1400

آزمایشگاه خوردگی

 

- آزمونهای الکترو شیمیایی خوردگی (امپدانس و روشهای      (DC

- تمیزکاری التراسونیک

- خدمات STM

- میکروکاتر

- آون

- میکروسکوپ نوری

- ارزیابی آند(آند فدا شونده و اعمال جریان با استاندارد DWV)

- مایکروویو

     

 

 

آزمایشگاه خوردگی

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

 

هر نمونه

الکترو شیمیایی خوردگی (روش  (DC بدون تحلیل

1

 

هر نمونه

تمیزکاری التراسونیک

2

 

ساعت

خدمات STM

3

 

هر نمونه

میکرو کاتر

4

 

ساعت

آون

5

 

هر نمونه

ارزیابی آندهای MMOمطابق با استاندارد NACE

6

 

هر نمونه

ارزیابی آندهای فدا شونده با استاندارد DNV

7

 

هرنمونه

مایکروویو

8

 

هر نمونه

آزمون امپدانس الکتروشیمیایی EIS بدون تحلیل

9

 

 

 

 

تعداد بازدید کل : 19373550
تعداد بازدید امروز: 5297
بازدید دیروز : 17088
تعداد افراد آنلاین: 45