نقشه ی سایت
پنجشنبه  29  مهر  1400

آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

- دستگاه کشش و فشار Instron با ظرفیت حداکثر 30تن

- دستگاه کشش و فشارZwick 20تن

- دستگاه کشش و فشارZwick 5تن

- دستگاه پیچش گرم(شبیه سازی نورد گرم)

 

 

 

 

- دستگاه خستگی دورانی 4نقطه ای

- دستگاه آزمون سختی سنجی

- دستگاه آزمون ضربه

 

 

 

ليست خدمات آزمايشگاهي تعيين خواص مكانيكي

توضيحات

واحد

عنوان خدمات قابل ارائه

رديف

هزينه setup جهت تستهاي كشش، خمش، فشار و خستگي در موارد 1 تا 5 به ازاي هر ساعت، مبلغ 500/000ريال به هزينه انجام تست اضافه خواهد شد.

هر نمونه

تست كشش، خمش و فشار در دماي محيط با گراف و محاسبات

1

هر نمونه

تست کشش در دمای محیط با گراف و محاسبات با اکتنسیومتر

2

هر نمونه

تست كشش  و فشار در دماي غير محيط با گراف و محاسبات

3

ساعت‌كاري

تست خستگي کششی و فشاری (High & Low Cycle)

4

ساعت‌كاري

تست خستگی چهار نقطه ای دورانی

5

 

هر نمونه

شيارزني نمونه‌ ضربه

6

 

هر نمونه

تست ضربه در دماي محيط

7

 

هر نمونه

تست ضربه در دماي غير محيط

8

 

هر نمونه

تست سختي سنجي

9

 

هر نمونه

تست ميكروسختي سنجي

10

 

هر نمونه

اندازه گیری طول ترک جهت تعیین چقرمگی شکست

11

به ازای هر ساعت کاری 120/000 به هزینه نصب اضافه می شود.

نصب هرنمونه

تست خزش

12

 

هر نمونه تک پاس

تست پیچش گرم

13

 

تعداد بازدید کل : 19372274
تعداد بازدید امروز: 4021
بازدید دیروز : 17088
تعداد افراد آنلاین: 85