نقشه ی سایت
پنجشنبه  29  مهر  1400

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 19372334
تعداد بازدید امروز: 4081
بازدید دیروز : 17088
تعداد افراد آنلاین: 91