شمارنده ها

هانی‌ول قول داده است با پیشنهاد فناوری جدید مبتنی بر پیل‌های سوختی هیدروژنی، مداومت پروازی پهپاد BVLOS را تا سه برابر افزایش دهد.

هانی‌ول قول داده است با پیشنهاد فناوری جدید مبتنی بر پیل‌های سوختی هیدروژنی، مداومت پروازی پهپاد BVLOS را تا سه برابر افزایش دهد.

جنرال موتورز (GM) قصد دارد تجارت پیل‌سوختی در کاربردهای «زمین، دریا و هوا» را فراتر از خودروهای برقی گسترش دهد.

جنرال موتورز (GM) قصد دارد تجارت پیل‌سوختی در کاربردهای «زمین، دریا و هوا» را فراتر از خودروهای برقی گسترش دهد.

شمارنده ها