توانمندی ها
1395-02-20

توانمندیهای آموزشی و پژوهشی

 

- طراحی و تدوین نظام خلاقیت و نوآوری صنعتی

- طراحی و تدوین مهندسی خلاقیت بیونیکی

- حل مسائل سازمانی و صنعتی با تکنیک­های خلاقیت و نوآوری به ویژه TRIZ

- استقرار هسته­های نوآوری و کارآفرینی

- طراحی و اجرای سیستم­های

      - برنامه­ریزی، نگهداری و تعمیرات در سطح صنایع

      - برنامه­ریزی و مدیریت تولید

      6SIGMA, TQM , 5S, QFD, COQ

- انجام پروژه­های خاص در زمینه­های ارزیابی اقتصادی طرحهای صنعتی

- مشاوره و انجام پروژه در زمینه­های مهندسی ارزش، مهندسی همرو و مهندسی مجدد

- تعیین ترکیب بهینه تولید با استفاده از تکنیکهای تحقیق در عملیات (OR)

- مطالعه، طراحی و پیاده­سازی نیازهای نرم­افزاری مربوط به سیستم­های مورد نیاز صنایع و مدیریت استقرار آنها با توجه به توسعه فناوری و رفع نیازمندیها

طراحي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در موضوعات مختلف  علوم خلاقيت ، نوآوري و TRIZ

 

 

توانمندیهای مشاوره ای

 

- مشاوره در زمینه­های

      - مهندسی ارزش

      - مهندسی همرو

      - مهندسی مجدد

- مشاوره در خصوص استقرار نظام خلاقیت و نوآوری

- مشاوره درخصوص حل مسائل سازمانی

- مشاوره درخصوص استقرار مدیریت کیفیت ISO 9000 ; 2008

- مشاوره درخصوص طراحی و تدوین طرحهای کسب و کار وکارآفرینی

- مشاوره درخصوص  برنامه­ریزی تولید

- مشاوره درخصوص  مدیریت دانش

- مشاوره درخصوص  6SIGMA

 - مشاوره درخصوص  استقرار مهندسی نظام یافته TRIZ

- مشاوره درخصوص  نگهداری و تعمیرات (نت)

- مشاوره درخصوص مدیریت ریسک

- مشاوره درخصوص مدیریت پروژه

- مشاوره درخصوص الگوگیری از سیستم­ها و ساختارهای طبیعت در جهت حل مسائل صنعتی و نوآوری

- مشاوره درخصوص مدیریت فناوری

- مشاوره درخصوص مدیریت تحقیق و توسعه

- مشاوره در توسعه نرم­افزارها و به روزرسانی براساس فناوری­­های جدید

- مشاوره درخصوص در اعتبارسنجی نرم­افزارها

- مشاوره درخصوص طراحی سیستم­های نرم­افزاری و پیاده­سازی آنها و هریک از مراحل نرم­افزارهای کاربردی و تحت شبکه