نقشه ی سایت
چهارشنبه  06  بهمن  1400

آرشیو نظرسنجی

مهمترین دستاورد دانشگاه صنعتی مالک اشتر را کدام گزینه می دانید؟

دستیابی به پیشرفت های علمی و فناوری
19.48%
تربیت نیروهای متخصص و کارآمد
33.71%
توسعه ارتباط با صنعت
24.16%
سایر موارد
22.65%

آیا قیمت خوابگاهها مناسب میباشد ؟

خیلی زیاد است
50%
خیلی کم است
0%
مناسب است
50%
کم است
0%

آیا امکانات رفاهی خوابگاهها مناسب میباشد ؟

باید بهتر شود
50%
خیلی خوب است
50%
ضعیف است
0%
مناسب است
0%

برخورد مسئولین خوابگاه چگونه است ؟

خوب
100%
عالی
0%
نامناسب
0%

دسترسی به امکانات شهری چگونه است ؟

ضعیف است
100%
مناسب است
0%

آیا امکانات کتابخانه خوابگاه مناسب است ؟

بسیار عالی
51.05%
خوب
13.99%
ضعیف
9.99%
متوسط
24.98%

نظر شما راجع به امکانات تفریحی مجموعه چیست ؟

امکانات خوب است
75.25%
امکانات ضعیف است
24.75%
تعداد بازدید کل : 20025410
تعداد بازدید امروز: 1934
بازدید دیروز : 3161
تعداد افراد آنلاین: 28