تشکیل كارگروه مشاوره و ارائه سياست‌هاي پيشنهادي مديريت منابع انساني
1399-06-25

 

 

دانشگاه صنعتي مالك اشتر در راستاي عمل به تدابير فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) مبني‌بر تشكيل هيات‌هاي انديشه‌ورز با دعوت از صاحب‌نظران و خبرگان موضوع مديريت منابع انساني نسبت به «تشکیل كارگروه مشاوره و ارائه سياست‌هاي پيشنهادي مديريت منابع انساني» اقدام نموده است.

هدف کارگروه فوق‌الذکر نیز با توجه به رسالت و ماموريت ذاتي دانشگاه صنعتي مالك اشتر براي پشتيباني علمي از واحدهاي اجرايي ودجا تمركز بر روي حل مسائل بنيادي وزارت دفاع در حوزه منابع انساني خواهد بود.