نقشه ی سایت
چهارشنبه  06  بهمن  1400

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی98

1397-12-14

به آگاهی میرساند دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ، و در چارچوب  »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد «به استناد آئین نامه ارایه تسهیلات برگزیدگان علمی براي ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه شماره 21/77948 مورخ 1393/05/05 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ابلاغیه هاي شماره 96474/21 مورخ 1394/05/24 و شماره 2/299574 مورخ 1396/12/16 و شماره 227541 مورخ 1397/09/15 اقدام به پذیرش دانشجو بدون ازمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان براي نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در رشته هاي اعلام شده دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1398/03/12 می توانند پرونده تقاضاي خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه به نشانی estedad@mut.ac.ir ارسال نمایند.

 

دریافت شرح
فراخوان
فرم 1 درخواست پذیرش بدون ازمون در مقطع ارشد
فرم 2 گواهی ممتازی مقطع کارشناسی
فرم 3-جدول اطلاعات داوطلب

 

تعداد بازدید کل : 20025354
تعداد بازدید امروز: 1878
بازدید دیروز : 3161
تعداد افراد آنلاین: 34