سردار تقی‌زاده در نخستین مجمع هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت: رویکرد خلق فناوری های برترساز نوع اول، غافلگیرکننده و غیرغافلگیرشونده، اقتدارآفرین و شالوده‌شکن می‌باشد

شمارنده ها