سردار طلایی‌نیک در نخستین مجمع هم‌اندیشی معاونین توسعه مدیریت: کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی برگ زرین دیگری بر دفتر قطور و پر افتخار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است

شمارنده ها