شمارنده ها

مراسم معارفه معاون تربیت و آموزش اداره عقیدتی سیاسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور معاون تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع برگزار شد.

شمارنده ها