شمارنده ها

آزمایشگاههای تخصصی مجتمع علوم کاربردی

آزمایشگاه فیبر و حسگر نوری

در این آزمایشگاه با توجه به وجود سیستم‌های اندازه‌گیری خواصOSL ، TL ،TLS ، OSLS و اسپکتروفتومتر نوری و انواع چشمه‌های نوری استاندارد و لیزرهای Nd:YAG ، لیزردیود های IR و لیزر Co2 امکان بررسی و مشخصه‌یابی خصوصیات اپتیکی و هسته‌ای انواع حساسه‌ها و تک کریستال‌های ساخته شده در آزمایشگاه‌های سنتز و رشد بلور را دارد.

آزمایشگاه اسپکتروسکوپی لیزری

این آزمایشگاه شامل دستگاه‌هایی نظیر بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری ، بیناب نمایی فلورسانس القایی ، رامان آکستیو- اپتیک اسپکتروسکوپ و چیدمان بیناب نمایی جذب می باشد.

آزمایشگاه رشد بلور

آزمایشگاه رشد بلور بر اساس سیاست گذاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سال 1385 فعالیت خود را برای بومی سازی رشد تک بلورهای مورد نیاز حوزه دفاعی، در مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی شروع کرده است.

آزمايشگاه لايه نشاني

شامل شش دستگاه: الف)لانگمایر بلاجت، ب) دستگاه لایه نشانی اسپری پایرولیز، ج)دستگاه لایه نشانی تبخیری PVD، د)دستگاه لایه نشانی EB-GUN ه) دستگاه پلاسمای پلیمر و تمیز کننده یونی مي باشد

آزمایشگاه بیناب سنجی و تصویر برداری نانوساختارها

اين آزمايشگاه شامل پنج دستگاه : الف) دستگاه بیناب سنجی لومینسانس ب) دستگاه بیناب سنجی فرابنفش ج) میکروسکوپ نوری د) میکروسکوپ تونلی روبشیSTM ه) دستگاه ضخامت سنج و شمارنده فوتون Avantes مي باشد

شمارنده ها