مشاهده اطلاعیه کامل

به آگاهی می رساند دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی، و در چارچوب « آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد » به استناد آئین نامه ارایه تسهیلات برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر به شماره 307862/2 مورخ 1401/10/17 اقدام به پذیرش دانشجو بدون آزمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان برای  نیمسال اول سال تحصیلی 404-1403 در رشته های اعلام شده دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1403/3/15 می توانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی   estedad@mut.ac.ir   ارسال نمایند. 

مشاهده اطلاعیه کامل

آیین نامه و دستورالعمل:

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان-ارشد1402

آئين نامه  کارشناسی ارشد استعداد درخشان 1400

آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري و کارشناسی ارشد 1394

ابلاغيه 1400 استعداد درخشان كارشناسي ارشد

:فرم ها

فرم شماره 1- درخواست پذیرش بدون ازمون در مقطع ارشد

فرم شماره 2- گواهی ممتازی مقطع کارشناسی

فرم شماره 3- جدول اطلاعات داوطلب

فرم شماره 4- گواهی تایید معدل  تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی

فرم شماره 16- پرسشنامه اطلاعات فردی دانشجویان غیر بورسیه

مشاهده اطلاعیه کامل

 

مشاهده اطلاعیه کامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر مطابق با آئین نامه »پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری« ابلاغیه و آئین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری استعداد های درخشان به شماره 307862/2 مورخ 1401/10/17 در تمامی رشته گرایش های دوره دکتری دانشگاه که مطابق دفترچه شماره 2 سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 1404-1403 دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق آزمون ورودی دوره دکتری هستند، از میان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، با لحاظ نمودن شرایط ذیل و از طریق بررسی سوابق علمی و پژوهشی، و انجام مصاحبه با متقاضیان، دانشجو می پذیرد. 

داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1403/3/15 میتوانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی:  estedadphd@mut.ac.ir ارسال نمایند.

مشاهده اطلاعیه کامل

آیین نامه و دستورالعمل:

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره تحصیلی دکتری-18 تیر 1393

اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره تحصیلی دکتری-26 بهمن1393

اصلاحیه ابلاغیه آئین نامه مورخ 18 تیر 93

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري به همراه اصلاحات

دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري و کارشناسی ارشد 1394

ابلاغیه حد نصاب امتیاز پذیرش دوره دکتری

دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري و کارشناسی ارشد 1397

آئین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری1402

شیوه نامه طرح شهید احدی

فرم ها:

فرم شماره 1-پرسشنامه اطلاعات فردی

فرم شماره 2- جدول اطلاعات

فرم شماره 3-تعهد اتمام تحصیل

فرم شماره 4- تایید معدل و فارغ التحصیلی کارشناسی

فرم شماره 5- تایید معدل و فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

فرم شماره 16- پرسشنامه اطلاعات فردی دانشجویان غیر بورسیه

مشاهده اطلاعیه کامل

شمارنده ها