. شمارنده ها

مشاهده اطلاعیه کامل

به آگاهی می رساند دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ، و در چارچوب « آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد » به استناد آئین نامه ارایه تسهیلات برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه شماره 77948/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابلاغیه های شماره 96474/21 و شماره 299574/2 و شماره 227541/2 اقدام به پذیرش دانشجو بدون ازمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان برای  نیمسال اول سال تحصیلی 402-1401 در رشته های اعلام شده دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1401/3/15 می توانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی estedad@mut.ac.ir  ارسال نمایند.

آیین نامه و دستورالعمل:

- آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد

- دستورالعمل اجرایی آیين نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان 1400

- اصلاحیه های آیين نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان

فرم ها :

فرم شماره 1- درخواست پذیرش بدون ازمون در مقطع ارشد

فرم شماره 2-گواهی ممتازی مقطع کارشناسی

فرم شماره 3- جدول اطلاعات داوطلب

فرم شماره 4- گواهی تایید معدل  تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی

فرم شماره 16- پرسشنامه اطلاعات فردی دانشجویان غیر بورسیه

 

 

 

 

مشاهده اطلاعیه کامل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر مطابق با آئین نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» (ابلاغیه شماره 67272/21)؛ اصلاحیه شماره 237200/21(در خصوص تغییر نحوه امتیازدهی به سوابق آموزشی و پژوهشی)، اصلاحیه شماره 121707/21، اصلاحیه آيين نامه فوق به شماره 34360/21/2 (در خصوص کاهش حداقل امتیاز لازم برای پذیرش از 70 به 60 )، اصلاحیه شماره 299574/2 (در خصوص تفویض اختیار تعیین شاخص ها و  نحوه امتیازات سوابق تحصیلی به دانشگاه های سطح 1و2)و «دستورالعمل اجرایی آئین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان»(ابلاغیه شماره3606 سازمان سنجش آموزش کشور)، در تمامی رشته /گرایش های دوره دکتری دانشگاه که مطابق دفترچه شماره 2 سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی 1401-1400 دارای سهمیه پذیرش روزانه از طریق آزمون ورودی دوره دکتری هستند، از میان دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد، با لحاظ نمودن شرایط ذیل و از طریق بررسی سوابق علمی و پژوهشی، و انجام مصاحبه با متقاضیان، دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1401/3/15 می توانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به نشانی  stedadphd@mut.ac.ir  ارسال نمایند.

آیین نامه و دستورالعمل:

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره تحصیلی دکتری-18 تیر 1393

اصلاحیه آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره تحصیلی دکتری-26 بهمن1393

اصلاحیه ابلاغیه آئین نامه مورخ 18 تیر 93

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري به همراه اصلاحات

دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري و کارشناسی ارشد 1394

ابلاغیه حد نصاب امتیاز پذیرش دوره دکتری

دستورالعمل اجرایی پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره دكتري و کارشناسی ارشد 1397

فرم ها:

فرم شماره 1-پرسشنامه اطلاعات فردی

فرم شماره 2- جدول اطلاعات

فرم شماره 3-تعهد اتمام تحصیل

فرم شماره 4- گواهی تایید معدل  تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی

فرم شماره 5- گواهی تایید معدل و فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

فرم شماره 16- پرسشنامه اطلاعات فردی دانشجویان غیر بورسیه

 

شمارنده ها