پژوهشکده مدیریت

نظر به جایگاه بی بدیل  پژوهش در خلق دانایی از یک سو  و اهمیت دانش در اتخاذ تصمیم های راهبردی و عملیاتی از سوی دیگر ، پژوهشکده مدیریت ذیل مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع شکل گرفته است این پژوهشکده می کوشد تا با حضور پر رنگ خود به عنوان مرجع برتر علمی ، نقشی اساسی در فرآیند تصمیم گیری و زمینه سازی برای افزایش اقتدار دفاعی، خود اتکایی صنعتی و تولید ثروت در راستای  پیشرفت نظام اسلامی ایفا نماید . ماموریت این پژوهشکده ، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای مانع زدایی و رفع گلوگاههای موجود در مسیر تکامل صنعت و تحقیقات و نیز ترسیم چشم انداز و افق آینده آنهاست . پژوهشکده مدیریت با ارائه خدمات پژوهشی و ارائه آموزش های برخاسته از پژوهش می کوشد راهگشای صنایع و سازمان های صنعتی در حوزه های، مدیریت راهبردی، مدیریت و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، و نیز مدیریت و سیاستگذاری مالی و اقتصادی باشد.

 

پژوهشکده مهندسی صنایع

مهندسی صنایع در بدو پیدایش به عنوان بازوی مشورتی مدیران ارشد، مجری اهداف، برنامه ها و سیاست های مدیران در لایه های پایینی سازمان بوده است. در گذر زمان با ایجاد جریان دانش و نوآوری از کارکنان صف و ستاد به سوی لایه های حاکمیتی،  نقش مهمی در تصمیم گیری ها و فرصت سازی به عهده گرفت تا جایی که مهندسی بهینه ساز لقب گرفت و مدلسازی و تفکر سیستمی از قابلیت های کلیدی یک مهندس صنایع به شمار می رفت. در دهه های گذشته و با شدت گرفتن رقابت میان سازمان ها و صنایع، محیط کسب و کار پیچیدگی فزاینده ای را تجربه نمود به گونه ای که محدود شدن مهندسی صنایع به وظایف گذشته منطقی نبود. لذا حوزه وظایف و به تبع، قابلیت های مورد نیاز ایشان به سرعت گسترش یافت. تا جایی که با طرح زنجیره ارزش آفرین و مسایل مربوط به زنجیره تامین حوزه فعالیت های مهندسی صنایع به بیرون از مرزهای سازمان کشیده شد. بهبود عملکرد و ارزش آفرینی خلاق تنها یک پدیده مشخص و مدون نبوده و وظایف و حوزه های متعددی از جمله منابع انسانی، طراحی فرایند و محصول، مالی و حسابداری، تامین و لجستیک، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نوآوری و خلاقیت می بایست به خوبی نقش ایفا نمایند تا ثمره آن در قالب موفقیت در عرصه رقابت، حاصل شود. یک مهندس صنایع خبره می بایست با تسلط به حوزه های مذکور و با آشنایی با مفاهیم مهندسی بتواند یک حرکت جمعی و گروهی را به سوی بهبود، هدایت و رهبری نماید. پژوهشکده مهندسی صنایع با اشراف به محیط پر آشوب رقابت در کسب و کار و نیز درک نیازهای مدیران و کارکنان صف و ستاد، در صدد شناسایی راهکارها و ابزارها و فرصت های میانبری است که بتواند منافع کلیه ذینفعان سازمان را پوشش داده و چشم انداز روشنی برای سازمان تصویر نماید و حرکتی متوازن و مستمر را به سوی اهداف تضمین نماید. در حال حاضر این پژوهشکده بنابر اقتضائات و نیازسنجی انجام شده بر مفاهیمی مانند مهندسی کیفیت، استاندارد، مهندسی صنایع،  بهبود سیستم ها،  مدیریت مهندسی و مدیریت اکتساب متمرکز می باشد و تلاش دارد با تعریف و اجراء پژوهش های میدانی و بنیادی در صحنه عمل می باشد تا از این طریق علاوه بر پرورش و آموزش نیروهای متخصص به مدیران در اخذ تصمیمات کلیدی و جهت گیری های راهبردی کمک نماید.

  • توضیحات : پژوهشکده مهندسی صنایع شامل 3 مرکز: مهندسي کيفيت و استاندارد، مهندسي صنايع و بهبود سيستم و مديريت مهندسي واکتساب دفاعي می باشد.
  • تاریخ : 1400/08/18 10:09
  • توسط: مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع -

پژوهشکده امنیت دفاعی

این پژوهشکده با هدف اجرای آموزش‌های مهارت‌محور، تخصصی و همچنین تعریف و اجرای ‌پژوهش‌های کاربردی به‌منظور ارتقاي سطح علوم و فناوري‌های دفاعی به‌منظور صیانت از مراجع امنیت صنعت دفاعی با چشم‌انداز سرآمدی در حوزه های صیانتی و امنیت دفاعی در کشور از سال 1399 آغاز به فعالیت نموده است. این پژوهشکده با تعریف 5 مرکز آموزشی و پژوهشی: 1- روابط بین‌الملل و دیده‌بانی امنیت دفاعی 2 - توانمندسازی و صیانت امنیت دفاعی 3- مهارت‌افزایی و پژوهش‌های امنیت دفاعی 4- مدیریت و معماری پژوهش‌های صنعتی و سایبری 5- علوم شناختی امنیت دفاعی)، کلیه امور آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه‌های اطلاعاتی- امنیتی صنعت دفاعی، ‌امور بین‌الملل و دیپلماسی دفاعی را در چارچوب وظایف و مأموریت‌های تدوین‌شده و مصوب مراکز پنجگانه پیش‌گفته را دنبال می‌نماید.

  • توضیحات : پژوهشکده امنیت دفاعی شامل 5 مرکز: توانمندسازي و صيانت امنيت دفاعي، روابط بين الملل و دیده بانی امنیت دفاعی، مهارت افزایی و پژوهش های امنیت دفاعی، علوم شناختي امنيت دفاعی و مديريت و معماري پژوهش هاي سايبري و صنعتي می باشد.
  • تاریخ : 1400/08/29 11:02
  • توسط: مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع -