شمارنده ها

بازدید امیرسرتیپ دوم دکتر مجید فخری رئیس محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از مجتمع دانشگاهی دریایی شمال

بازدید امیرسرتیپ دوم دکتر مجید فخری رئیس محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از مجتمع دانشگاهی دریایی شمال

لید: بازدید امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه از مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی شمال

بازدید امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

شمارنده ها