شمارنده ها

لید: بازدید امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه از مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی شمال

بازدید امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

شمارنده ها