شمارنده ها

قابلیت‌هـا:

ü     استفاده از نرم‌افزارهاي معتبر با لايسنس رسمي.

ü     استفاده از vpn اختصاصي جهت افزايش امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

ü     استفاه از قدرتمندترين پردازنده‌هاي شرکت اينتل با بيشترين حافظه نهان.

ü     ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به متقاضيان جهت اجراي برنامه‌هاي شبيه‌سازي.

ü     برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزش نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز.

ü     هزينه مناسب نسبت به ساير مراکز پردازشي در راستاي همکاري با جامعه پژوهشي کشور.

ü     ارائه خدمات پردازشي در بستر اينترنت و شبکه اختصاصي نيروهاي مسلح.

ü     ارائه طیف وسیعی از برنامه‌های شبیه ساز محاسباتی.

ü     ارائه سرویس در محیط گرافیکی لینوکس و ویندوز.

ü     شبکه ارتباطی پرسرعت.

ü     بهره گیری از سامانه برق پایدار (چرخه برق شهر + UPS + ژنراتور).

معرفي:

امروزه بهره‌گيري از قابليت محاسباتي ابررايانه‌ها در تحقيقات علمي و پژوهش‌هاي محاسباتي، اهميت روز افزوني پيدا کرده است. ساخت ابررايانه با استفاده از مفهوم پردازش موازي يکي از اقدامات موثر در اين حوزه است. مرکز پردازش فوق سريع دانشگاه صنعتي مالک اشتر در راستاي تأمين نياز‌هاي محاسباتي محققين و دانشجويان سراسر کشور با فراهم آوردن زيرساخت پردازشي، خدمات متنوعي را ارائه مي‌نمايد.

قابلیت‌هـا:

ü     استفاده از نرم‌افزارهاي معتبر با لايسنس رسمي.

ü     استفاده از vpn اختصاصي جهت افزايش امنيت فناوري اطلاعات و ارتباطات.

ü     استفاه از قدرتمندترين پردازنده‌هاي شرکت اينتل با بيشترين حافظه نهان.

ü     ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به متقاضيان جهت اجراي برنامه‌هاي شبيه‌سازي.

ü     برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزش نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز.

ü     هزينه مناسب نسبت به ساير مراکز پردازشي در راستاي همکاري با جامعه پژوهشي کشور.

ü     ارائه خدمات پردازشي در بستر اينترنت و شبکه اختصاصي نيروهاي مسلح.

ü     ارائه طیف وسیعی از برنامه‌های شبیه ساز محاسباتی.

ü     ارائه سرویس در محیط گرافیکی لینوکس و ویندوز.

ü     شبکه ارتباطی پرسرعت.

ü     بهره گیری از سامانه برق پایدار (چرخه برق شهر + UPS + ژنراتور).

شمارنده ها