شمارنده ها

مديريت پژوهش و خدمات علمي در سال 1390 با مجموعه هاي فناوري اطلاعات، کتابخانه مرکزي شهيد چمران فعاليت خود را آغاز نمود. از سال 1394 مديريت دانش، کنترل پروژه و مرکز محاسبات و پردازش سريع به اين مجموعه اضافه شد. این مدیریت رکن اجرایی معاونت عتف دانشگاه برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت¬های پژوهشی و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تسریع و ارتقای امور پژوهشی مراکز دانشگاهي در اصفهان است.

مدیریت پژوهش و خدمات علمي با الهام از رسالت علمی دانشگاه، سعی دارد فضای علمی و با انگیزه‌ای را ایجاد کرده و با توانمندسازی فعالیت¬های پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققين، بستری مناسب را برای شکوفایی و توسعه علمی در سطح دانشگاه و صنعت، فراهم سازد.

 

آدرس: اصفهان – شاهين شهر – دانشگاه صنعتي مالک اشتر – مديريت پژوهش و خدمات علمي

تلفن: 45914325-031

ايميل:Research@mut-es.ac.ir 

صندوق پستي:  83145/115

 

 

شمارنده ها