شمارنده ها
شمارنده ها
 
شمارنده ها

بسیج دانشجویی


بسیج دانشجویی باهدف دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و پاسداری از اصول انقلاب اسلامی و ترویج تفکر بسیجی در دانشگاه تشکیل گردیده است. فرهنگ و تفکر بسیجی برگرفته از مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (زیدعزه) است که ایمان، تلاش مخلصانه، محبت و ایثار در برابر دوستان، ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر در برابر دشمنان، حضور آگاهانه در صحنه های مختلف و به میدان آوردن همه توانایی های خود در راه آرمان های نظام اسلامی، عدالت خواهی و پیشگامی، نوآوری، دلیری در عرصه ی علم و سیاست و دین داری و خدمت، تعبد و ولایت مداری، از شاخص های این فرهنگ غنی است.
شمارنده ها
 
شمارنده ها

انجمن های علمی


ایجاد زمینه های مناسب جهت شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی و افزایش مشارکت و رقابت در فعالیتهای علمی جمعی و در نهایت توانمند سازی علمی دانشجویان از اهداف مهم تشکیل و فعالیت های انجمنهای علمی دانشگاه می باشد.ایجاد زمینه های مناسب جهت شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی و افزایش مشارکت و رقابت در فعالیتهای علمی جمعی و در نهایت توانمند سازی علمی دانشجویان از اهداف مهم تشکیل و فعالیت های انجمنهای علمی دانشگاه می باشد.
شمارنده ها
 
شمارنده ها

کانون ها و هیأت های دانشجویی


--

شمارنده ها
 
شمارنده ها

شوراهای صنفی دانشجویی


 
به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، و همکاری دانشجویان در امور صنفی و پیگیری امور دانشجویان، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه تشکیل و بعنوان رابط میان دانشجویان و دانشگاه پیگیر امور دانشجویان در دانشگاه می باشد.


شمارنده ها