شمارنده ها

جنرال موتورز (GM) قصد دارد تجارت پیل‌سوختی در کاربردهای «زمین، دریا و هوا» را فراتر از خودروهای برقی گسترش دهد.

شمارنده ها