شمارنده ها

هانی‌ول قول داده است با پیشنهاد فناوری جدید مبتنی بر پیل‌های سوختی هیدروژنی، مداومت پروازی پهپاد BVLOS را تا سه برابر افزایش دهد.

شمارنده ها