شمارنده ها

زیردریایی آسیب دیده یو اس اس کانکتیکات آمریکا برای انجام تعمیرات وارد بندرگاه برمرتون شد.

شمارنده ها