شمارنده ها

روسیه یک سامانه فرار سرنشین‌های زیردریایی از طریق پرتاب‌گر اژدر را با موفقیت آزمایش کرد.

شمارنده ها