خلق و تولید دانش و فناوری راهبردی و پیشرفته و تربیت نیروی انسانی متخصص و مکتبی در حوزه‌های: موادفلزی، مواد غیر فلزی و کامپوزیت، مکانیک و فناوری‌های ساخت، ساخت افزایشی و فراوری مواد با لیزر ، سنتز مواد اولیه غیر فلزی و استحصال و فرآوری مواد اولیه فلزی‏.