توضیحات

در هنگام مکالمه تلفنی از ارائه هرگونه اطلاعات به افراد ناشناس، خودداری نمائیم .


جزئیات

  • توسط: حفا
  • تاریخ: 1401/09/11 12:36
  • دسته بندی: فیلم