شمارنده ها

مقامات روس می‌گویند باید استخراج ارزهای مجازی را به عنوان یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و به آن مالیات بست.

شمارنده ها