شمارنده ها

شرح خدمات: ارائه خدمات آنالیز دستگاهی برای انواع مواد آلی و معدنی . کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات شیمیایی . برگزاری کارگاه‌های آموزشی کار با دستگاه‌های آنالیزی

شمارنده ها