شمارنده ها

این مجموعه مجهز به اتاق تمییز کلاس 10000 می باشد و دارای قابلیت اجرای آزمونهای لیزری مختلف در شرایط CLEAN را دارا می باشد.

شمارنده ها